خدمات در زمینه میکروبیولوژی

انجام تست های کاتالاز، کواگالاز، همولیز، دیسک گذاری، انواع رنگ آمیزی، MIC وآزمایش آب و خاک …

آزمایشگاه میکروبیولوژی وارنا با تجهیزاتی به روز و پیشرفته، کادر مجرب و کارشناسان با تجربه ارائه دهنده بهترین خدمات به محققین، دانشجویان، اساتید و شرکت های همکار در زمینه میکروبیولوژی می باشد. این آزمایشگاه با اهداف ارتقاء سطح علمی دانشجویان، تحقیق و توسعه، افزایش کیفیت تست های مربوطه و همچنین هدف والای آموزش راه اندازی شده و ضمن یادگیری تکنیک های مختلف افراد در آزمایشگاه زیر نظر استاد به انجام تست های مورد نظر می پردازند.

 جداسازی و کشت افتراقی میکروارگانیسم ها (باکتری و قارچ)

برای تشخیص و جداسازی باکتری ها به ویژه باکتری های بیماری زا نیاز به کشت های چند مرحله ای و کشت کلنی های جدا شده در محیط های اختصاصی می باشد. برای مثال برای جداسازی اورگانیسم خاصی از نمونه ای مانند خاک که حاوی اورگانیسم های متعددی می باشد، ابتدا باید تمامی میکروارگانیسم ها را رشد داد، سپس از میان این اورگانیسم ها با کشت های چند مرحله ای و استفاده از محیط های اختصاصی میکروارگانیسم هدف را خالص سازی نمود

 انجام تست های بیوشیمیایی اختصاصی باکتری ها

– کاتالاز

– اکسیداز

– کوآگولاز همولیز

تست های یاد شده از جمله تست های بیوشیمیایی در علم باکتری شناسی می باشد. از این تست ها جهت تشخیص و جداسازی باکتری ها، بر حسب توانایی در انجام فعل و انفعالات شیمیایی استفاده می شود.

فهرست