خدمات مهندسی ژنتیک

 

 

Western Blot

وسترن بلاتینگ یکی از مهمترین تکنیک های زیست شناسی سلولی و مولکولی است. با استفاده از این روش، محقق می تواند یک پروتئین خاص را در مخلوطی از پروتئین ها که از سلول یا بافت استخراج شده است، شناسایی نماید.این تکنیک در 3 مرحله؛ 1) جداسازی پروتیئن ها بر اساس سایز مولکولی، 2) انتقال پروتئین ها به غشای محافظ سخت، و 3) لیبل کردن پروتئین مورد نظر با استفاده از آنتی بادی اولیه و ثانویه مناسب برای آشکارسازی، انجام می شود.

 

وسترن بلاتینگ در آزمایشگاه ها برای جداسازی و شناسایی پروتئین ها مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش، مخلوط پروتئین ها بر اساس وزن و از طریق الکتروفورز جداسازی می شود. سپس باند های پروتیئن های جدا شده، به روی یک غشا منتقل می شود. سپس غشای تولید شده با آنتی بادی مناسب برای پروتئین مورد نظر لیبل می شود.

 

کلونینگ کامل ژن

مرحله اول بیان ژن در سلول‌ها، نیازمند کلونینگ ژن در وکتور مناسب است که شامل مراحلی مانند کشت باکتری، استخراج پلازمید، PCR ژن مورد نظر، هضم آنزیمی، Ligation، ساختن competent cell، ترانسفورماسیون و غربالگری کلونی‌ها می‌باشد.

 

تکنیک الایزا و انواع آن

(ELISA) پر کاربرد ترین تکنیک ایمونواسی است و همانطور که از نام آن مشخص است آنتی بادی شناساگر به آنزیم متصل شده است. از این تکنیک  به طور گسترده در آزمایشگاه های تحقیقاتی و تشخیص طبی استفاده می شود. با تعریف دقیق، شامل هرگونه ایمنی سنجی فاز جامد کوت شده با آنتی بادی و یا آنتی ژن و حضور یک آنزیم درگیر در فرآیند تولید سیگنال می باشد. از آنجا که یک مولکول آنزیم میتواند تعداد زیادی مولکول سوبسترا را تبدیل کند تولید سیگنال بسیار شدت می یابد.

انکوباتورها ، دستگاه های شستشو و اسپکتروفتومترها در مقیاس آزمایشگاهی یک بستر انعطاف پذیر و ارزان با حساسیت و ویژگی بالا برای شناسایی طیف وسیعی از آنالیت ها ارائه می دهند. توانایی تکنیک الایزا  برای ارائه تستهای ارزان و قابل اعتماد برای غربالگری تعداد زیادی نمونه ، آن را به یک روش مطلوب برای  محققانی که در بودجه های محدود کار می کنند تبدیل کرده است. از تکنیک الایزا  برای تشخیص و تعیین مقدار آنتی ژن ها ، آنتی بادی ها ، هورمون ها و سایر مولکول ها استفاده می شود. علاوه بر برنامه های کاربردی در تشخیص بالینی ، از آن به عنوان روش سنجش اختصاصی برای بسیاری از اهداف تحقیقاتی ، مانند توصیف پروتئین ها و داروهای جدید استفاده می شود

معمولا الایزا در پلیت های ۹۶ خانه از جنس پلی استرین انجام می شود.مراحل کار به طور خلاصه  به این صورت که در کف پلیت آنتی ژن یا آنتی بادی مکمل آنالیت مورد نظر کوت شده است. سپس نمونه  به هر چاهک اضافه می شود. بعد از اضافه کردن نمونه شستشو انجام می شود تا آنتی ژن یا آنتی بادی هایی که متصل نشده اند از محیط خارج شوند. سپس آنتی بادی نشاندارشده با آنزیم اضافه می شود و مجددا شستشو انجام می شود. آخرین مرحله اضافه کردن سوبسترای آنزیم و دیدن رنگ تولید شده است. پلیت با دستگاه الایزا ریدر خوانده می شود. شدت رنگ تولید شده نشانگر غلظت آنالیت مورد نظر است.

مهندسی ژنتیک
فهرست