خدمات کشت سلول

انجام انواع خدمات کشت سلولی و تست های سلولی و MTT

 

کشت سلول

کشت سلول های جانوری به معنای رشد کردن سلول ها در شرایط in-vitro می باشد.

 

 تکثیر و نگهداری طولانی مدت رده های سلول

با توجه به هزینه های بالا و جهش پذیری سلول ها با گذشت زمان، عموماً سلول های جانوری پس از اتمام هر پروژه‌ای به شکل فریز شده نگهداری می شوند.

کشت سلول
فهرست