درباره ما

معرفی موسسه

 

شرکت وارنا پایا پژوه مهام که در سال 1395با مسئولیت محدود تاسیس گردید بر طبق اساسنامه مصوب خودمسئولیت تولیدکیت های تشخیص شاخص های آلودگی میکروبی در مواد غذایی و کیت های تشخیص طبی  را به عهده دارد ، تولید فرآورده های مزبور بمنظور ارتقاء کیفیت وتامین نیازمندیهای کشور می باشد. همچنین این مرکز  آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاههای آموزشی به جامعه علمی و دانشگاهی می باشد.

خدمات آزمایشگاهی:

تکنیک PCR &RT، طراحی پرایمر

وسترن بلات، الایزا

انواع تست های میکروبی

بررسی اثر متابولیت های پروبیوتیکی بر باکتری های پاتوژن

شناسایی و جداسازی میکروارگانیزم ها

عصاره و اسانس گیری

تخلیص پروتئین

انواع کروماتوگرافی (GC, HPLC، افینیتی، تعویض یونی و ….)

 

 

 

کارگاههای آموزشی:

  • کارگاه مقاله نویسی و روش تحقیق
  • کارگاه میکروب شناسی جهت تشخیص
  • کارگاه تزریقات، خونگیری و فشارخون
  • کارگاه طراحی پرایمر
  • کارگاه کشت سلول
  • کارگاه نسخه خوانی
  • کارگاه روش های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی
  • کارگاه استخراج DNA، PCR و الکتروفورز
  • کارگاه اسانس و عصاره گیری

 

همچنین این مرکز با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای رشت، لاهیجان، تنکابن، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه بین الملل داروسازی واحد رامسر، دانشگاه گیلان، علوم تحقیقات همکاری داشته است.

فهرست