کارگاه آشنایی با اصول مقاله نویسی

سرفصل های کارگاه:

تهیه طرح کلی تحقیق

ضرورت انجام پروژه

آشنایی با نحوه نگارش مقاله

آشنایی با اجزا مختلف پروپوزال

آشنایی با روش ها و متُد ها در حوزه زیست شناسی

مقاله نویسی
فهرست