کارگاه آموزشی طراحی پرایمر،PCR و الکتروفورز

سرفصل های کارگاه:

معرفی انواع PCR و کاربرد های آن ها

طراحی پرایمر

کار با دستگاه ترموسایکلر

اصول بهینه سازی (Optimization) واکنش های PCR

انجام PCR به صورت عملی (آماده سازی واکنش ها)

انجام الکتروفورز محصولات PCR و تفسیر نتایج

نحوه انجام رفع مشکل (Troubleshooting) در PCR

کارگاه آموزشی طراحی پرایمر،PCR و الکتروفورز
فهرست